Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten via deze webshop.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Wij behouden ons het recht voor om aanbiedingen te wijzigen, te verwijderen of te annuleren.

Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat wij uw bestelling hebben bevestigd. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren, te annuleren of te wijzigen, bijvoorbeeld in geval van een fout in de aanbieding van het product of de prijs, of in geval van een tekort aan voorraad.

Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs en worden apart in rekening gebracht. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te wijzigen.

Levering en levertijd

Wij streven ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te verzenden, maar wij kunnen geen specifieke levertijden garanderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering.

Betaling

Betaling dient te geschieden op het moment van bestelling, tenzij anders is overeengekomen. Wij behouden ons het recht voor om extra verificatie te verlangen voordat wij een bestelling verzenden.

Geld Terug

Is je bestelling niet geleverd dan heb je het recht om je geld terug te vragen. 

Garantie

Standaard 90 dagen garantie op je bestelling.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder bedrijfsschade, verlies van winst, gemiste besparingen of andere schade

Klachten

Klachten over de geleverde producten dienen binnen bekwame tijd na levering schriftelijk of per e-mail te worden gemeld.

Auteursrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze webshop en de aangeboden producten, waaronder teksten, afbeeldingen, logo’s en software, behoren toe aan ons of derden waar wij rechten van hebben verkregen. Het is niet toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke toestemming gebruik te maken van deze materialen voor andere doeleinden dan het plaatsen van een bestelling.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Het is raadzaam om regelmatig de algemene voorwaarden te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Toepasselijkheid

Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Wij zullen dan in overleg treden met u om te komen tot een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.